Съгласуване на проекти

При съгласуване на проекти се работи „на парче“, без ясна стратегия за околните обекти и липсата на информация по въпроса.

Няма цялостна стратегия, която да изясни какви са приоритетите и организацията на работата, ръководенето на процеса и контролът на резултата. Действа се „на парче“ и „спешно, за вчера“. Трите основни причини за това са:
1. съотношение на брой преписки (обекти на наследството) към броя служители, които работят по тях;
2. сложни процедури, които допълнително забавят и усложняват работата;
3. липса на ясна подредба в системата, съчетана с политизиранa спешност.

Нашето предложение:

Този проблем, както и много други изложени тук, ще намерят своето принципно решение само при наличието на политическа воля за истинско опазване на културното наследство, а не псевдо опазване, каквото се провежда в момента. Приемането на ясна стратегия на държавно ниво, в унисон с международните документи, които България е ратифицирала, създаването на силен и работещ институт ще доведат и до нормализиране на конкретните дейности в него.

По-конкретно за по-голяма прозрачност на съгласувателната дейност предлагаме включване на постоянно актуализираща се деловодна система с ограничен достъп за наблюдение на сайта на НИНКН. На уеб-страницата да се съдържа и актуализира информация за движението на документация (само за вносителите). Така в реално време ще се следи както за изпълнение на законово определените срокове за изпълнение работата на Института, така и ще се улесни информираността на възложителите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *