НИНКН не проектира

НИНКН не разработва проекти по структурните фондове, с което изпуска възможност да приложи на практика опита и знанията си. По този начин служителите нямат развитие на работното място.

По закон НИНКН изготвя задания и проекти (ЗКН, чл. 19), но на практика в структурата му няма звено за проектиране (сектор, отдел или дирекция), нито човешки ресурс за тази дейност. Липсва разбиране и желание за сътрудничество от страна на МК.
В момента е невъзможно нормалното участие на специалисти в допълнителни програми и проекти, защото се вменява заедно с другите дейности (т.е. работа “между другото”, допълваща основните задължения и поради което сведена до невъзможност). Работата по (международни) проекти е основен принцип на работа в ЕС и е необходима, защото предлага съвременен, разработен и ефективен лост за финансиране на научно-изследователски разработки и утвърждаване на експертната дейност на национално и международно ниво. Пропускането на подобни възможности е меко казано неразумно.

Нашето предложение:

Има два варианта. Единият е проектирането да отпадне като допустима дейност за НИНКН по закон (ЗКН). Другият е да се създаде Дирекция „Проекти“ в НИНКН като подчертаваме, че не става въпрос за инвестиционно проектиране, а за специализирани проекти в сферата на опазването на културното наследство предимно с методологическа насоченост – пилотни за страната инструменти за опазване като плановете за опазване и управление например, научни разработки, проучвателски проекти, участия в международни програми и пр., които да стимулират експертното развитие на служителите в Института.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *