Критерии за оценка на наследството

Съществуващите критерии, по които се оценява един обект за да му се даде статут на НКЦ позволяват противоречива оценка. Двама експерти могат да оценят по различен начин културно-историческата стойност на един и същ обект. Реално зависи от самия проучвател дали даден обект ще получи статут или не.

Липсват ясни критерии за оценка на различните видове недвижимо културно наследство. В актуалната система на опазване се използват „фишове“, които са наследници на старите „досиета“ за недвижими културни ценности. За различните обекти на наследството е важно да се проучат различни техни характеристики. Поради липсата на предварително обучение при постъпване на работа за служителите, които използват фишовете, то двама служители биха могли да оценят един обект по противоположен начин.
През последните близо 30 години, в рамките на института, не са правени научно-изследователски разработки в областта на опазване на недвижимото културно наследство, които да подкрепят работата му с теоретична подготовка. Не се провеждат обучения във връзка с настъпващи промени в развитието на опазването в световен мащаб. За обекти като културен ландшафт, културен маршрут и др. липсват критерии. Съществуват отделни научни разработки извън Института, но те остават неизползвани. Затова и почти няма адекватни и работещи предписания за опазване на обектите на НКН. По принцип изработването на цялостна обща методология за предписания би било наистина трудно, поради голямото разнообразие и индивидуалност на обектите. Въпреки това, научна и теоретична работа в посочената сфера е крайно необходима.

Нашето предложение:

Да има определено ниво на научна подготовка в областта на опазването като изискване при постъпване на работа в Института в дирекцията, работеща по статута на НКЦ. Да има последваща специализация на служителите-експерти – по типология, епоха, териториално деление, вид на наследството (културен ландшафт, културен маршрути, единични и групови НКЦ) или на друг принцип. Това ще доведе до по-голяма обективност в аргументацията и взетите решения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *