Деловодството на НИНКН

Деловодните системи на Министерство на културата и НИНКН не са обвързани. Всяка институция използва различна електронна система за документооборот и това води до грешки, но по-важното – създава забавяне, вместо по-бързо обработване на преписки – което е смисълът на електронното деловодство.

Системата, използвана от МК – “Ивентис” не е съвместима с нищо друго, което затруднява административната дейност на двете институции. Като цяло няма връзка с останалите субекти в системата по опазване.Повечето общини използват системата “Акстър” (включително и НИНКН). Т.е. възможностите на електронното деловодство не се използват.

Нашето предложение:

Да се използват възможностите на електронното деловодство за връзка между НИНКН, МК, общини и други институции. Да се използват възможностите за намаляване на документооборот на хартиен носител.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *