Липса на диалог между експерти и общество

Липсва диалог между експертите в сферата на опазването на различни позиции в общественото пространство – държавни институции, НПО и др. Няма регулирани редовни срещи, на които да се поставят, обсъждат и решават посочените тук проблеми.

От една страна става въпрос за липса на експертен диалог, в който неправителствените организации са алтернатива и коректив на държавното експертно ниво (НИНКН/МК). В такъв диалог се осъществява по-широк професионален анализ и вариантни решения на проблемите, свързани с опазване на културно-историческите обекти в страната.
От друга страна още по-остро се усеща в момента липсата на диалог между експерти и общественост, които понастоящем са с различни ценностни системи. Необходимо е приобщаване и ангажираност на втората група към проблемите на наследството, а не само неговото ползване (най-често под формата на туристическа атракция).
В момента често сме свидетели на ситуации, в които двете страни са на диаметрално противоположни позиции именно поради липса на целенасочени смесени дискусии разискващи ценността на наследството по принцип и конкретно на отделни обекти.
Липсва позитивна пропаганда. Обществото не знае, че ние работим в негова полза, което поставя въпроса за кого работим всъщност?

Нашето предложение:

Да се регламентират и използват инструменти за сътрудничество и полидисциплинарен диалог между НИНКН, МК, БАН, висши учебни заведения, неправителствени организации (БНК на ИКОМОС и други). Процедури, методологичен подход и други проблеми да се решават след широк професионален диалог. Резултатите да се публикуват и обсъждат с обществото.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *