Отношение на обществото

Обществеността рядко реагира при унищожаване на културното наследство. Гражданите нямат нужните познания по въпросите на опазването – какво е ценно и защо го пазим. Липсват дейни граждански организации в областта на опазването.

Обществото не е запознато с наследството, неговата ценност, развитието и съвременните подходи за опазване. Чувствителността към наследството се изгражда когато обществото се запознава и ангажира, когато осъзнава ценността на автентичното и приема опазването като необходимост. В момента се предпочита туристическа атракцията пред културно-историческа стойност, а наследството се използва само като ресурс, вместо като ценност. Отчита се като положителен факт, че „нещо се прави“, без да се извършва мисловен процес „какво всъщност се прави“.

Нашето предложение:

Да се създаде и провежда целенасочена държавна политика за популяризиране сред обществото: какво е Недвижима културна ценност, защо е ценност и защо трябва да бъде опазвана. Да се създава национално самочувствие на базата на културното ни наследство. Обществото да бъде запознато с историята и принципите на реставрацията, с ратифицираните харти и конвенции, които следва да се прилагат. Тази информираност ще спомогне за формиране на съзнание за ценността на оригинала в наследството, за неговото уважаване и желание за защита. Тази политика на уважение трябва да се формира още от ранна детска възраст. Да се създадат програми за посещение на място и занимания на деца с обекти на наследството. Да се популяризира наследството чрез разясняване на неговата ценност за собственици, ползватели и широката публика. Да има реално санкциониране при унищожаване на културно-историческа ценност на обектите и загуба на автентичност в резултат на ниско качествено изпълнение на проект или изпълнение на ниско качествен проект.

2 responses

 1. „Да има реално санкциониране при унищожаване на културно-историческа“ и успоредно:
  – реално подпомагане в процеса на реставрация (един вариант е старата практика
  разликата в цената на стандартно изпълнение и реставрация да се поема от
  държавата, разбира се, след завършване на обекта и оценка на резултата)
  – добро популяризиране на качествените изпълнения

 2. Поздравления за свършената работа към целия екип! Много сте добри!
  Моите предложения за евентуално допълнение:
  „Да се популяризира наследството чрез разясняване на неговата ценност за собственици….“
  Предлагам да е малко по-конкретно:
  с издаване на архитектурни пътеводители (от дизайнери и архитекти), организиране на срещи с гражданите, издаване и разпространение в общините на брошури със специфични правила за опазването на резервати или групови ценности…
  Накрая предлагам да се добави:
  Да се осигури финансово подпомагане от страна на държавата/общината за собствениците на културни ценности при реставрация на сградите им и при археологически проучвания в имотите им.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *