Архивът на НИНКН

Към момента липсва добре работеща и структурирана дигитална система за Националния документален архивен фонд при НИНКН.

Системата на архивиране е неподходяща при разглеждане на преписки от ЕМД. Това е пряко свързано с проблемите в дирекция РАФИССД. Експерти от ЕМД и ИДПС губят време на колегите си от РАФИССД, за да могат да си свършат работата.
Техническата страна на проблема е, че търсенето става по всевъзможна логика, която не съвпада с логиката на разглеждането на преписката. Много често логиката на откриването на информация се знае само от служителя в архива, отговарящ за съответната територия, т.е. хората са трудно заменяеми.
Това води до затрудняване при търсенето на информация и забавяне при изготвяне на документи, свързани със статута.
Дигитализирането на Регистъра и Националния документален архивен фонд при НИНКН не се случва (освен частично за Регистъра). Липсват стратегия, финансови средства, кадри и техника.
По време на работния процес в НИНКН се събира информация в цифров вид (снимки, текстове, чертежи и др.), които не винаги се отлагат в архив. Ако тази работна цифрова информация е организирана и достъпна за всички, няма да се губи време в търсене и вършене на едно и също нещо по няколко пъти.

Нашето предложение:

И тук предлагаме като решение нова структурирана система на архива, свързана с цялата информация за обектите и деловодната система и с различно ниво на достъп за граждани и служители.

Дигитализирането на архивите на НИНКН е пряко свързано с актуализацията на информацията за културно наследство и тези две задачи следва да са извършват парелелно. Изключително важно е включването в дигиталния архив на НИНКН на всички научни трудове в сферата на културно-историческото наследство.

2 responses

  1. Бих желала да предложа в състава на архива да има поне една бройка за строителен техник, инженер или архитект, знам го от опит имайки предвид специфичния характер на архива, без да обиждам колегите архивисти.
    Преди много години Държавен архив назначи 10 души по различните инженерни специалности ,за да може да се работи компетентно с Научно-техническата и архитектурна документация.

Вашият отговор на Пепа Манастирска Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *