Териториални звена

Липсват местни териториални звена за проучване на обекти културно наследство и оценка на проекти, на база на знания за даденото място. В НИНКН няма информация какво се случва в другите населени места извън София, като единствено в Пловдив има такова звено, което е без права за реална намеса в негативните процеси на място.

Няма достатъчно щатни бройки и средства за проучвания и посещения на място. Дейността на дирекция ИДПС е пряко свързана със запознаване с обектите на място и наблюдение на промени, които инициират промяна и адаптиране на предписанията. Необходимо е запознаване с територията и обектите в нея. Възможно решение е работата да бъде разпределена по териториални звена, каквато възможност дава ЗКН.

Нашето предложение:

Териториалните звена, предвидени в ЗКН са добро решение що се отнася до покриване на територията на страната, бързата реакция при настъпващи или настъпили промени във вида на НКЦ. Актуализацията на НКЦ също ще е многократно облекчена, когато има хора на място. Бюджетът за командировки по всяка вероятност ще се облекчи, а времето за действие и придвижване и оглед на място ще се намали.

2 responses

  1. Много се радвам, че е създадена такава група и такъв сайт, чрез който да се разискват проблемите на културното наследство. Аз също работя в тази сфера в региона на град Видин. Подкрепям ви във всичко и най-вече в това, че трябва дейността да се децентрализира и да се работи по-гъвкаво по места. Вече има достатъчно кадри завършили и специалността „Културно-историческо наследство“ в УАСГ и специализирали в курс по опазване на културното наследство към НИНКНМ и с лизензи от МК, както и от други сродни институти. Няма нужда да си правим експерименти и да установяваме, след това че системата не работи и да се правят непоправими грешки. Нека да се въведе френската или друга подобна система за опазване на паметниците, която е видно че работи и има отлични примери за нея.
    Години трябва да работиш в един конкретен регион, за да опознаеш спецификата му и да си полезен при опазване на културното наследство. Съгласна съм и с това, че трябва да има държавна политика и да има по-голямо методическо ръководство, което да обединява регионите, за да не се работи на парче и всички заедно да вървим в една посока.

    • Благодарим за положителното мнение! Процесът ще е бавен, но няма друг начин освен знаещите и можещите да са из цяла България. Абсурдно е контролиране на процеси от София, когато те се случват в рамките на дни, а понякога часове. За това, в днешните условия трябва и голямо лично усилие и саможертва. Ако не сме готови да го правим, може би не заслужаваме, това което притежаваме. Сегашните дейности на Министерство на културата по места са инцидентни и тичане след вече появили се проблеми. Време е да мислим за проблемите, които ще се появят след пет-десет години и да имаме план за справяне с тях.

Вашият отговор на арх. Галина Антова Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *