НИНКН не консултира

Институтът е превърнат в изключително затворена и непристъпна крепост, не се осъществява никаква форма на диалог с обществото, в чието име се опазва всъщност културното наследство на страната.

Липсва отвореност и прозрачност на системата. Не се извършват консултации на проектанти и възложители, не се дава информация своевременно за проблеми по проектите. На три различни етапа липсва информация:
1) проектиране;
2) текущото състояние при съгласуване;
2) методическо експертно мнение за конкретния казус.

Липсва яснота каква документация, за какъв тип проект трябва да бъда разработена и внесена за съгласувателно разглеждане в НИНКН/МК. Липсва принципна информация, разработена за широката публика по често срещани въпроси.
Липсва информация за текущото състояние на преписките и своевременно уведомяване на вносителите за липсващи документи.
Липсва приемно време, консултативен съвет или друг механизъм за методическо ръководство и/или информиране на проектанти и заинтересовани лица за коментар на проектите по същество.  Служителите в НИНКН (дори директорът) в момента нямат регламентирано приемно време. Единствено достъпен за външни лица в определиени дни и часове е архивът, което води до абсурдни ситуации, в които приемното време на архива се използва от гражданите за достъп в сградата на НИНКН, след което те търсят експерти по етажите с въпроси за конкретни казуси.

Нашето предложение:

НИНКН трябва да е отворена институция, която да поддържа непосредствен диалог с обществото. Повечето проблеми могат да се решат чрез даване на информация, а това най-лесно може да стане чрез уеб-сайта на Института или чрез електронна поща.  Могат да се разработят бюлетини, които да дават кратка информация насочена към собствениците и проектантите, описващи какъв е процесът на принципно изготвяне и съгласуване на проект, както и общи положения при работа с различните видове обекти НКЦ (в дигитален вариант и хартиен вариант в деловодството на НИНКН).
Да се регламентира приемно време на всички дирекции в НИНКН и платен консултативен съвет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *