НИНКН и директорите му

Съгласно ЗКН (от 2009 г.) директорът на НИНКН се избира чрез конкурс. но де факто този принцип не работи.

Именно чрез конкурс бе назначена за директор доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова, под чието ръководство се усети осезаема разлика в работата и имиджа на Института. За кратко НИНКН беше отворена институция с желание за диалог с обществото и професионалната колегия, служителите бяха мотивирани, постъпиха млади хора на работа. Противно на здравия разум последва дисциплинарно уволнение, което бе явен знак за сериозни проблеми в националната система за опазване.

От 2012 г. насам конкурс за директор на НИНКН не е обявяван. Директно се назначават временно изпълняващи длъжността, които са без професионален опит в сферата на опазването. Няма как това да е положителен знак за провеждане на последователна държавна политика в опазването.

От една страна няма желаещи за поста, които да се явят на конкурс, а от друга липсата на изявен експерт начело на Инситута е удобен начин за превръща му в политически, вместо в експертен орган. В момента няма ясна визия за бъдещето на този институт.

Нашето предложение:

В ЗКН да се постави нормативен срок за временно изпълняващ длъжността директор на НИНКН. Да се провежда законосъобразен конкурс за директор с основно изискване кандидатите за поста да предложат своята визия/стратегия за подобряването на дейността на института. Министерство на културата и директорът на НИНКН съвместно да са ангажирани с изпълнението на стратегията, а не тя да остава само един красив текст.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *